Nieuws

Een nieuwe schoolnaam voor de locatie Drielanden : KBS Wolderweide

Locatie Drielanden van de Alfons Ariëns school aan het Biezenplein heeft vrijdag de nieuwe naam van de school bekend gemaakt. Iedereen heeft mee kunnen denken over de nieuwe naam.  Kinderen, ouders, grootouders, BSO medewerkers en teamleden hebben ideeën ingeleverd via een ideeënbus. Deze heeft een aantal weken in de middenruimte van de school gestaan. In totaal kon de leerlingenraad, de oudervereniging, het ouderpanel, de medezeggenschapsraad en het schoolteam uit 123 namen kiezen. De keuze is gevallen op de naam: Katholieke Basisschool Wolderweide! Een leerling uit groep 3; Eva Lit heeft de naam bedacht. De naam verwijst naar het water Wolderwijd en naar de wijk Harderweide waar de school ligt.  KBS Wolderweide valt onder de stichting SKO Flevoland en Veluwe en wordt de derde Katholieke basisschool in Harderwijk.

Hier kunt u de Wolderweetjes van deze week downloaden: Wolderweetjes 39

Hier kunt u de Weekinfo van deze week downloaden   : Weekinfo  40

 

Sportdag groep3 t/m 5 met alle scholen in Drielanden: foto’s