Middenbouw

Groep 3, 4 en 5
Wolderweide 04112022 HR (50 van 53)

Welkom in de middenbouw

In de middenbouw werken we verder aan het fundament voor de verdere bassischoolloopbaan. In groep 3 staat het leren lezen centraal en gaan ze van hakkend lezen naar vloeiend lezen.
In groep 4 wordt er uitgebouwd naar begrijpend lezen en leren ze rekenen tot en met 100. Vanaf groep 5 werken wij binnen wereldoriëntatie aan verschillende thema’s.
In groep 3 en 4 wordt de Engelse taal in thema’s aangeboden en in groep 5 leren de kinderen echt Engelse zinnen te maken en te spreken.

Wat leren ze?

 • Samenwerken
 • Zelfstandig werken
 • Verantwoordelijkheid dragen
 • Presentaties geven
 • Situaties inschatten
 • Veiligheid
 • Ruimte voor ontplooiing
 • Werken met een weektaak

Veelgestelde vragen

 • In groep 4 leren de kinderen na de kerstvakantie met vulpen te schrijven in hun schrijfschrift. In groep 5 wordt het schrijven met vulpen in andere schriften en werkboeken uitgebreid.
 • De leerlingen krijgen 2 maal per week gymles in de naastgelegen sporthal.

In groep 4 nemen we in oktober, januari en juni de AVI toetsen af. In de zomervakantie blijven veel kinderen lezen waardoor hun leesniveau omhoog schiet. Door in oktober de eerste AVI toetsen af te nemen kunnen we in groep 4 goed inspelen op de leesbehoeften van de kinderen. Door een extra toets moment worden de kinderen gemotiveerd om meer te lezen. Wanneer ze omhoog gaan weten ze dat ze moeilijkere boeken kunnen gaan lezen en als ze niet voldoende vooruit zijn gegaan kunnen wij als leerkrachten hier extra aandacht aan besteden. Kinderen lezen 1 a 2 niveaus boven het AVI niveau dat ze gehaald hebben. Als u met uw zoon/dochter naar de bibliotheek gaat om boeken uit te zoeken zullen zij boeken uitkiezen die ze leuk vinden. Als de boeken te makkelijk zijn zullen ze snel terug leggen. Ditzelfde geldt voor te moeilijke boeken. Blijft een kind lezen dan sluit het aan bij het niveau en de belevingswereld en zal het kind (meer) leesplezier hebben. Heeft uw kind thuis een boek waar het graag in leest dan mag dit boek natuurlijk ook mee naar school.

 • Voor de leerlingen uit groep 5 en 6 is er schoolzwemmen in zwembad de Sypel. De kinderen worden met de bus naar het zwembad gebracht. Het is de bedoeling dat ze zelf zwemkleding en een handdoek meenemen.

Een blik op de middenbouw

Leren is vragen stellen. Kenmerken van het onderwijs en de school zijn: creatief denken, zelfstandig werken, samenwerken, verantwoordelijkheid dragen, structuur bieden, veiligheid en geborgenheid, ruimte voor nieuwsgierigheid en het ontplooien van talenten.

Groep 3

In groep 3 vindt er een grote ontwikkeling plaats op het gebied van leren lezen, schrijven en rekenen.

Zo leren ze de schrijfletters te schrijven en leren ze van letters woorden te maken en van woorden weer zinnen te maken.

Bij rekenen worden er strategieën aangeleerd. De kinderen leren vlot de sommen t/m 10. Dit oefenen ze onder meer door te kijken welke getallen samen 10 vormen en leren ze vlot de dubbelen te herkennen. Eind groep 3 kunnen de kinderen plus en min sommen t/m 20 maken.

Tevens wordt er een start gemaakt met klokkijken en geldsommen.

Hoewel er in groep 3 vanuit methodes wordt gewerkt, blijft er nog veel tijd over om te spelen en ook spelend te leren.

De kinderen leren veel van elkaar, maar ook veel met elkaar.

 

 

Groep 4

Groep 5