Kleuterinfo

Samenwerkend leren!

Wolderweide

Welkom

Welkom op school!

 Veel kinderen kijken uit naar de start op de basisschool. Nieuwe vriendjes en vriendinnetjes en nieuwe spullen. Een eigen plekje in de groep, nieuwe regels en natuurlijk een nieuwe leerkracht. Dat is best even spannend! Er zijn veel kinderen in de groep en dat is even wennen.
Wanneer je voor het eerst naar school komt, legt de juf/meester alles rustig uit. We snappen dat je niet alles gelijk kunt onthouden. Dat geeft niets!
Voor de ouders is het ook even wennen. Zeker als het de eerste keer is, als u met uw kind naar school komt. Wij hopen dat dit informatieboekje u alvast wat inzicht kan geven over de dagelijkse gang van zaken. Hoe gaat het eraan toe in de onderbouwgroep 1/2? En wat zijn de belangrijkste regels en afspraken? Mocht u nog vragen hebben, dan bent u altijd van harte welkom bij de leerkracht!

De Kennismaking

Ongeveer 6 weken voordat uw kind 4 jaar wordt, belt de toekomstige juf/meester van uw kind u op. Tijdens het telefoongesprek nodigen we uw kind uit om te komen wennen in de groep. Het kind mag 2 maal komen wennen, voordat hij/zij 4 jaar wordt. De eerste keer komt het kind met papa of mama een uurtje samen in de klas kijken. Zo kunnen ouder en kind samen wennen aan de nieuwe omgeving. Er is dan ook tijd om met de juf/meester te praten. De tweede keer mag het kind een hele ochtend of middag blijven zonder ouder.

De eerste schooldag

Het is fijn als uw kind het volgende bij zich heeft:

  • Een tas met eten en drinken (bij voorkeur gezond/verantwoord).
  • Gymschoenen voorzien van naam (bij voorkeur schoenen die het kind zelf makkelijk en vlot aan en uit kan doen). De gymschoenen bewaren we op school, zodat we bijvoorbeeld met slecht weer, extra kunnen gymmen.
  • We maken op school gebruik van luizenzakken, deze krijgt het kind van ons als hij/zij voor het eerst op school komt.

Schooltijden

Maandag 8.30 – 12.00 13.15 – 15.15
Dinsdag 8.30 – 12.00 13.15 – 15.15
Woensdag 8.30 – 12.15
Donderdag 8.30 – 12.00 13.15 – 15.15
Vrijdag 8.30 – 12.00

De kinderen mogen 10 minuten voor het begin van de schooldag alvast op het plein komen.

inloop, brengen en halen

Vanaf 8.20 uur en 13.05 uur is uw kind van harte welkom om op het plein te komen. De leerkracht staat elke ochtend klaar om uw kind goedemorgen te wensen.

De leerkracht gaat om 08.30 en 13.15 u met de kinderen naar binnen. De kinderen doen hun jas in de luizenzak aan de kapstok. De tas met eten en drinken wordt in de tassenbak gezet.

Vervolgens beginnen de kinderen aan de open entree. Tijdens de open entree mogen de kinderen korte tijd spelen, om zo de overgang van thuis naar school wat soepeler te laten verlopen. Er zullen in de loop van het schooljaar momenten zijn, waarop u als ouder met uw kind mee mag de klas in. Hierover houden we u op de hoogte.

Als de school uitgaat, brengt de leerkracht de groep naar buiten toe. Wij willen u vragen om buiten het hek te wachten. We streven ernaar om iets eerder naar buiten te komen dan de oudere kinderen van de school, zodat er meer overzicht en rust is op het plein. Uw kind blijft bij de leerkracht wachten totdat hij/zij u heeft gezien. Het is de bedoeling dat uw kind tegen de leerkracht zegt dat hij/zij opgehaald is. Wilt u ons helpen door uw kind hieraan te herinneren?

In de groep

Graag geven wij u een indruk hoe het gaat in de groep gedurende de dag. Zo kunt u de enthousiaste verhalen van uw kind beter plaatsen.
Na binnenkomst kunnen de kinderen aan het dagprogramma zien wat ze die dag gaan doen. Bij de inloop kiezen de kinderen een activiteit door hun eigen kaartje op het kiesbord te hangen. Na de inloop gaan we in de kring. De kinderen ruimen zelf hun spullen op en zetten hun eigen stoel in de kring.
Elke dag hebben we verschillende kringmomenten op het programma.
We hebben daarbij de ‘grote’ kring. Hier zijn we met de hele groep bezig met een activiteit. U kunt hierbij denken aan: vertellen, muziek, voorlezen, zingen, drama, kanjertraining, taal-/rekenactiviteit, Engels, een spelletje, enz.
Daarnaast hebben wij ook een ‘kleine’ kring. Hier werkt de leerkracht met een klein groepje kinderen op eigen niveau. U kunt hierbij denken aan: een spelletje, taal-/rekenactiviteit, enz.

Elke ochtend en elke middag is er speel/werktijd. De kinderen kunnen zelfstandig aan de slag. Ze kiezen iets om te spelen van het kiesbord en pakken zelf de spullen die ze nodig hebben. Er worden ook elke week taakjes aangeboden, die de kinderen moeten doen.
De speel/werkles duurt drie kwartier tot een uur. Wij geven tijdig aan dat we bijna gaan opruimen, zodat de kinderen hun spel kunnen afronden. Als het tijd is om op te ruimen, leggen alle kinderen hun werk neer. Dan bespreken we wat er gedaan moet worden en wat je mag doen als je klaar bent. Als iedereen weer in de kring zit, evalueren we samen de speel/werkles en het opruimen.

Rond 10.15 uur heeft uw kind een pauze van ongeveer 15 minuten. Er wordt dan gezamenlijk gegeten en gedronken. Eén beker drinken en een stuk fruit of koek is voldoende. Lege drinkpakjes mogen op school niet meer weggegooid worden i.v.m. de hoeveelheid afval. We geven ze mee terug naar huis, om thuis weg te gooien. 3 Dagen per week is het fruitdag en eten alle kinderen fruit als tussendoortje. Via Parro houden we u hierover op de hoogte. Tijdens deze pauze leest de leerkracht een verhaal voor. Soms kijken we een filmpje (van school-TV of iets dat bij het thema past).

Iedere ochtend en middag gaan de kinderen ca. 30 tot 60 minuten naar de gymzaal of naar buiten. Hier kunnen we fijn klimmen/klauteren, met de bal spelen, evenwicht oefenen, spelletjes doen, bewegen op muziek, voetballen, in de zandbak, met de fietsen en karren spelen, enz. Dit alles voor de ontwikkeling van de motoriek en de sociale vaardigheden. Ook bij nat en koud weer gaan we gewoon buiten spelen, wilt u hierbij rekening houden met de kledingkeuze?!
Aan het eind van de ochtend en de middag sluiten we af in de kring. De spullen die in de spullendoos zitten, worden uitgedeeld, we evalueren de dag en kijken vooruit naar de volgende dag.

Praktische informatie

Bewegingsonderwijs
Twee keer per week krijgen de kinderen bewegingsonderwijs in de speelzaal of de grote gymzaal. Dit schooljaar zijn maandag en woensdag de vaste gym-dagen. Het is voor het kind wel zo fijn, als het die dag kleding draagt die hij/zij makkelijk zelf aan en uit kan doen.
De kinderen gymmen in ondergoed en een hemd en/of T-shirt. Tevens dragen de kinderen gymschoenen voor de veiligheid, hygiëne en om meer grip te hebben bij bepaalde activiteiten. U kunt de gymschoenen gedurende het schooljaar op school laten liggen, zodat we ze altijd bij de hand hebben. Veel kinderen kunnen hun veters nog niet strikken, onze voorkeur gaat daarom uit naar gymschoenen met elastiek of een klittenbandsluiting.

Bijzonderheden

Bijzonderheden kunt u aan ons doorgeven door het sturen van een mail of door ons aan te spreken bij het hek. U kunt hierbij denken aan: tandarts, doktersbezoek, wel/niet overblijven, door wie het kind wordt opgehaald enz.

Wij vinden het belangrijk dat er goed contact is tussen ouders en school. Wij willen u dan ook vragen ons op de hoogte te houden van bijzonderheden in de thuissituatie die van invloed kunnen zijn op het functioneren van uw kind, zodat wij daar op school rekening mee kunnen houden.

BSO
Voor en na schooltijd is er de mogelijkheid om gebruik te maken van de buitenschoolse opvang. De BSO wordt in samenwerking met Prokino gerealiseerd. De BSO maakt gebruik van aparte lokalen, de gang, de middenruimte en het schoolplein. Als u meer informatie wilt over de BSO, kunt u terecht op www.prokino.nl. U kunt eventueel contact opnemen met Dhr. Philip Baalmans. Het e-mailadres is: harderwijkermelo@prokino.nl

Communicatie
We proberen u zo goed mogelijk op de hoogte te houden via Parro. Dit is een app, die u op uw telefoon kunt zetten of via een computer kunt bereiken. Via Parro sturen we regelmatig foto’s van de klas, we informeren u over uitjes, vragen om hulp, enz.
Daarnaast komt er elke week een weekinfo uit, deze wordt ook via Parro verstuurd.
Neemt u ook eens een kijkje op onze website: www.wolderweide.nl . Daar kunt u deze kleuterinfo ook terugvinden.

Eten en drinken
Halverwege de ochtend gaan we eten en drinken. De kinderen mogen een beker melk, water, limonade of sap drinken en een verantwoord tussendoortje nuttigen zoals fruit, een koek, rijstwafel, o.i.d. Snoep, chocola of brood vinden wij voor dit moment niet geschikt.
Omdat we niet voor alle kinderen het fruit kunnen schoonmaken, vragen we u het fruit zo mee te geven dat uw kind het zelfstandig kan nuttigen.
Wilt u ervoor zorgen dat de bekers goed zijn dichtgedraaid? En wilt u op alle bekers en bakjes de naam van uw kind zetten? De ‘klik’bekers graag uit de tas halen en op het aanrecht zetten, omdat ze nogal eens openspringen en leeglopen.

Drie keer per week is het fruitdag. Dit betekent dat ieder kind die dag fruit eet in de pauze. Daarnaast een beker drinken en dus geen koek o.i.d.

Inzet ouders
Met de inzet van de ouders kunnen wij vele leuke activiteiten doen. Wij hebben gelukkig een hele actieve oudervereniging, die geweldig werk verzet. Regelmatig hebben wij extra hulp nodig. Daarnaast heeft elke groep 1 of 2 klassenouders. Zij coördineren de activiteiten rondom de groep en zij zullen zeker ook een beroep op u doen.
Gedurende het schooljaar zal de leerkracht, via de klassenouders en Parro berichtjes versturen met daarin het verzoek tot het meenemen van spullen en/of wie er zou kunnen helpen bij een activiteit.
We zien u graag bij één of meer activiteiten terug!

Kanjertraining
We werken op school met de kanjertraining, dit is een sociale vaardigheidstraining.
De kinderen leren beter omgaan met zichzelf en de ander. Het is een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden of te verbeteren.
De kanjertraining is een goedgekeurd anti-pest-protocol.
De kanjertraining sluit aan op het positieve verlangen om goed te doen.
De regels van de kanjertraining zoals ze door de hele school gelden zijn:

  • We vertrouwen elkaar
  • We helpen elkaar
  • Niemand speelt de baas, we spelen samen
  • Niemand lacht uit
  • Niemand blijft zielig, we doen mee

Voor meer informatie kunt u terecht bij de leerkracht. Er is een informatieboek voor ouders beschikbaar, deze kunt u lenen om thuis rustig door te lezen.

KIJK!

Om de ontwikkeling van uw kind goed te volgen, gebruiken wij kleutervolgsysteem KIJK!

We observeren de kinderen dagelijks tijdens het spelen en tijdens de andere activiteiten. Dit doen we aan de hand van 17 ontwikkelingslijnen, basiskenmerken en betrokkenheid. Onze observaties noteren we in het systeem. Twee keer per jaar registreren we de ontwikkeling van uw kind. Hier komt een overzicht uit die u middels het verslag van uw kind te zien krijgt. We gebruiken hiervoor een opbouw, waarbij voor de jongste kinderen enkele lijnen zichtbaar zullen zijn. Na verloop van tijd wordt dit steeds verder uitgebreid.

Voor de eerste registratie moet uw kind minimaal drie maanden op school zitten.

Overblijven
Tussen de middag kunnen de kinderen op school overblijven. De kleuters eten in hun eigen klas of samen met een andere kleutergroep. Na het eten en drinken wordt er buiten gespeeld. Bij slecht weer kunnen de kinderen binnen spelen. Er wordt toezicht gehouden door overblijfkrachten. De overblijf wordt geregeld door LUNCHKIDZ. Voor meer informatie kunt u terecht op: www.lunchkidz.nl .

Schooltelevisie
Elke week kijken we met de kinderen naar programma’s die worden uitgezonden door SchoolTV.
Daarnaast kijken we ook naar thema-uitzendingen die bij ons thema passen.

Speelgoed
Het is niet de bedoeling dat kinderen speelgoed mee naar school nemen. Incidenteel worden speelgoedochtenden georganiseerd. U wordt hiervan op de hoogte gebracht via de weekinfo of Parro. Op die ochtend mogen kinderen hun eigen speelgoed mee naar school nemen. We vragen u geen speelgoed mee te geven dat makkelijk stuk kan gaan of waar kleine onderdelen van kwijt raken.Daarnaast mogen de kinderen speelgoed mee naar school nemen als ze jarig zijn (geweest) en de dag na Sinterklaas.

Thematisch onderwijs
In de onderbouw werken wij thematisch. Thema’s zijn bij uitstek geschikt om de link naar de samenleving te leggen. De leerkracht draagt een onderwerp aan, de actualiteit doet dat of de tijd van het jaar (het seizoen) geeft voldoende aanleiding. Aan de hand van het gekozen thema wordt samen met de kinderen een woordveld ingevuld. De kinderen vertellen wat hun associaties zijn bij het thema. Vervolgens gaat de leerkracht samen met de kinderen ideeën/activiteiten bedenken die passen binnen het thema. Door hier samen met de kinderen over na te denken weet de leerkracht waar de belangstelling van de kinderen ligt. De inbreng van de kinderen is groot bij de voorbereiding van het thema, waardoor de betrokkenheid van de kinderen hoog is.
Bij de start van een nieuw thema sturen we ouders een Parro-bericht, zodat u weet waar we over gaan leren en werken. Wellicht heeft u thuis spullen die met het thema te maken hebben en die we op school mogen gebruiken. Uw kind mag dit dan mee nemen naar de klas.

Verjaardag
De verjaardag van uw kind is een speciale dag. Wij besteden hier graag aandacht aan. De jarige viert zijn verjaardag in de eigen klas en mag natuurlijk ook trakteren.

Wilt u zorgen dat de traktatie niet te groot of te veel is? Kiest u bij voorkeur een traktatie waar niet te veel suiker en vet in zit. Kijkt u voor leuke suggesties eens op: www.gezondtrakteren.nl of www.voedingscentrum.nl
Er zijn kinderen die een dieet hebben of bepaalde producten niet mogen gebruiken. U kunt hierover contact opnemen met de leerkracht.Kinderen die 4 jaar zijn geworden en voor het eerst op school komen, hebben hun verjaardag al op de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf gevierd. Dit gebeurt dus niet meer in de nieuwe klas.

Verslagen
Ieder kind heeft een eigen verslagboekje. Hierin worden de resultaten van uw kind van de afgelopen periode genoteerd. U vindt hierin een overzicht van de ontwikkelingslijnen van KIJK! Twee keer per jaar (in februari en in juni) krijgen de kinderen het verslagboekje mee naar huis. Het verslagboekje moet na een aantal weken weer worden ingeleverd bij de groepsleerkracht. Na de zomervakantie wordt het verslag aangevuld met bladen voor de nieuwe groep. Pas na groep 8 mag uw kind het verslag houden.
Driemaal per jaar plannen we voor alle kinderen tijd voor een 10-minutengesprek. Op deze momenten kunt u met de leerkracht praten over de ontwikkeling van uw kind. Aan het begin van het schooljaar is er een startgesprek, waar ouders/kind en leerkracht met elkaar in gesprek gaan over het kind. In februari zijn er voortgangsgesprekken naar aanleiding van het verslag. Aan het eind van het schooljaar is er nog gelegenheid voor een afrondend gesprek mocht daar behoefte aan zijn.

Naast de hierboven beschreven momenten, kunnen er momenten zijn dat u of de leerkracht behoefte heeft aan een gesprek. Maak gerust een afspraak, zodat de leerkracht na schooltijd voldoende tijd voor u heeft. Zo kunnen we samen zorgen voor een fijne tijd voor uw kind.

Zelfredzaamheid
Wij besteden op school veel aandacht aan zelfredzaamheid. De kinderen leren het meest door zoveel mogelijk zelf te doen. We stimuleren de kinderen zichzelf aan- en uit te kleden voor en na de gymles, zelf naar de wc te gaan, zelf de jas aan te trekken, veters te strikken, enz. We leren de kinderen samen te werken en zelf oplossingen te denken voor problemen waar ze in eerste instantie niet uit komen.

Zelfstandig werken
Tijdens de speelwerklessen laten we de kinderen regelmatig zelfstandig werken. Zelfstandig werken houdt voor de kinderen in, dat ze gedurende een korte periode zonder hulp van de leerkracht spelen of werken aan een opdracht.
Voordat de kinderen aan het werk gaan, vertelt de leerkracht dat er zelfstandig gewerkt gaat worden. De leerkracht bespreekt de afspraken met de kinderen die gelden tijdens het zelfstandig werken. De leerkracht loopt rond en helpt kinderen op weg of beantwoord eventuele vragen. Als alle kinderen aan het werk zijn, wordt er een grote kleurendobbelsteen op rood gezet en gaat de leerkracht aan de slag met een individuele leerling of een klein groepje kinderen. Tijdens het zelfstandig werken mogen de kinderen niet bij de leerkracht komen. Ze mogen elkaar natuurlijk wel helpen!
Na ongeveer 10 minuten wordt de kleurendobbelsteen weer op groen gezet en loopt de leerkracht weer een rondje en helpt de kinderen waar nodig is.
Na afloop van de werkles wordt het moment dat er zelfstandig gewerkt is geëvalueerd.

Ziekmelding
Iedere dag noteren wij welke kinderen afwezig zijn. Daarom is het van belang dat u de school waarschuwt als er wat bijzonders aan de hand is. Als er geen melding is geweest van afwezigheid, registreert de school het verzuim als ongeoorloofd. Deze regel is een direct uitvloeisel van de leerplicht. Bovendien is het erg belangrijk dat ouders en school weten waar het kind is onder schooltijd. Wij vragen u dan ook om uw kind vóór schooltijd ziek te melden bij de betreffende leerkracht.
Dit geldt ook voor kinderen die vier jaar zijn en nog niet onder de leerplicht vallen. Wij kunnen ons goed voorstellen, dat u besluit uw kind een middag thuis te houden, omdat het kind erg moe is, maar wij willen hier wel graag van op de hoogte worden gesteld.
Als u om een andere reden vrij wilt vragen, heeft u een vrijstellingsformulier nodig. Deze kunt u aanvragen bij de leerkracht, de directeur of downloaden van de website. Dit formulier moet u ingevuld inleveren bij de directeur. De directeur zal vervolgens op basis van de vastgestelde regels beoordelen of het verlof mogelijk is.
Als u hierover vragen heeft, kunt u altijd bij de directeur van onze school terecht.

 Veel plezier

Wij hopen dat uw kind veel zin heeft om naar school toe te komen.
Wij heten u samen met uw kind van harte welkom!

Vriendelijke groet namens de leerkrachten van de groepen 1 en 2.