Leerlingenraad Wolderweide

De leerlingenraad komt ongeveer 4 a 5 keer per jaar bij elkaar.

Notulen

Over de leerlingenraad

De leerlingen van onze school worden vertegenwoordigd in de leerlingenraad. De leerlingenraad bestaat uit leerlingen uit de groepen 5 t/m 8. Uit elke groep zijn er 2 leerlingen die hun groep vertegenwoordigen. Elk schooljaar worden er nieuwe verkiezingen gehouden voor de vertegenwoordigers in de leerlingenraad. 
De leerlingenraad komt ongeveer 4 keer per jaar samen. Ze bespreken dan, onder begeleiding van een leerkracht, bijvoorbeeld de verkeerssituatie, feesten op school, aanschaf schoolmaterialen, sportactiviteiten etc.