Actueel

Opbrengst Fancy Fair

Afgelopen maandag hebt u in de Parro kunnen lezen dat er een fantastisch bedrag is opgehaald tijdens de Fancy Fair, n.l. €102577,77. Vanmiddag is er een cheque uitgereikt aan de Stichting Mensen in Nood. Namens de organisatie en het team Wolderweide, ontzettend bedankt!

Palmpasen

Afgelopen donderdag hebben de kinderen uit de groepen 1 t/m 4 Palmpaasstokken gemaakt, met hulp van de kinderen uit de groepen 5 t/m 8. In de Parro kunt u hierover een vlog bekijken. De kinderen uit groep 4b gingen vandaag op bezoek bij Het Gastenhuis om een aantal Palmpaasstokken te brengen.