Oudervereniging

Achtergrond, activiteiten en ouderbijdrage

Achtergrond

Als ouders en verzorgers van leerlingen van KBS Wolderweide bent u automatisch lid van de oudervereniging. Gedurende het schooljaar wordt er gemiddeld om de zes weken vergaderd. Van de vergaderingen die er worden gehouden zijn er twee algemene ledenvergaderingen. Deze zijn aan het begin en aan het einde van het schooljaar. Bij de vergaderingen is altijd een leerkracht vanuit het team aanwezig. De algemene ledenvergaderingen zijn openbaar en dus toegankelijk voor iedere ouder/ verzorger. Tijdens deze vergaderingen worden o.a. de activiteiten en de financiën besproken. De data van de vergaderingen worden in de weekinfo en op de website vermeld.

Activiteiten

De oudervereniging zet zich samen met de leerkrachten in bij het voorbereiden, organiseren en uitvoeren van diverse activiteiten voor de leerlingen van KBS Wolderweide gedurende het schooljaar. Enkele voorbeelden van deze activiteiten zijn: schoolreis, Sinterklaasfeest, kerstfeest, sportdagen, de avondvierdaagse en een hapje en een drankje bij de eindmusical van groep acht. De oudervereniging helpt ook tijdens de 10 min. gesprekken en open dagen. De hulp van ouders/ verzorgers tijdens deze activiteiten is altijd van harte welkom.
Via het e-mailadres: oudervereniging@wolderweide.nl kunnen ouders aangeven als ze mee helpen bij een activiteit. Als er hulp nodig is bij een activiteit, zal dit via een bericht in de weekinfo of via de parro app gevraagd worden.

Notulen

Contact

Twee keer per jaar (begin en einde schooljaar) wordt er een Algemene Ledenvergadering georganiseerd voor alle ouders.
Gedurende het jaar kunt u bestuursleden rechtstreeks benaderen of een brief in het vakje van de oudervereniging op school te leggen, dan wel via het e-mailadres van de oudervereniging : oudervereniging@wolderweide.nl

Privacywetgeving (AVG)

De penningmeester van de Oudervereniging houdt bij van welke leerlingen een ouderbijdrage is ontvangen.
Dit gebeurt aan de hand van:
– Een actuele leerlingenlijst. Op deze lijst staan naam en groep van de leerlingen.
– Gegevens op het bankafschrift.

1 of 2 keer per jaar stuurt de penningmeester een betalingsherinnering naar ouders die nog geen ouderbijdrage betaald hebben voor hun kinderen. De persoonlijke betalingsherinnering wordt door de directeur meegegeven aan de betreffende leerlingen.
Er worden naast bovenstaande gegevens geen andere gegevens over leerlingen of hun ouders bewaard.

Waaruit bestaat de oudervereniging?

Het bestuur van de oudervereniging bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en een aantal algemene leden.De bestuursleden worden uit de leden van de oudervereniging gekozen voor een periode van minimaal drie jaar. Het kiezen van de bestuursleden vindt plaats tijdens de algemene ledenvergadering.

De oudervereniging bestaat uit:

Daphne Albertsvoorzitter
Wendy Jagersecretaris
Rosemarieke van der Voortpenningmeester
Charlotte Nummerdorlid
Evelien van Rooijenlid
Marieke in ’t Ankerlid
Astrid Westerhoflid
Monique Mensinknamens het team

Ouderbijdrage

Als ouder van één of meer leerlingen van KBS Wolderweide bent u automatisch lid van de oudervereniging.
In Nederland wordt het basisonderwijs door de overheid bekostigd. De activiteiten die niet met het onderwijs te maken hebben worden niet bekostigd door de overheid. Om deze activiteiten toch uit te kunnen voeren vraagt de oudervereniging een vrijwillige bijdrage aan de ouder/verzorger om op deze wijze de kosten te kunnen dekken. Zonder deze vrijwillige bijdrage is het voor KBS Wolderweide niet mogelijk om extra activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst en andere activiteiten te organiseren. De hoogte van dit bedrag wordt tijdens de algemene ledenvergadering vastgesteld.

De ouderbijdrage is een vrijwillige ouderbijdrage. Om ook komend schooljaar leuke activiteiten voor alle kinderen te betalen, is een bedrag van €45,00 per leerling begroot. Van leerlingen die instromen tussen januari en mei vragen we een bedrag van €15,00. Meer geven mag natuurlijk altijd.

Uw bijdrage kunt u overmaken op bankrekeningnummer:
NL06 RABO 0154 9787 87  t.a.v. ov KBS Wolderweide te Harderwijk.
Onder vermelding van: Voor- en achternaam + groep