Onderbouw

Groep 1 en 2
Wolderweide 04112022 HR (43 van 53)

Welkom in de onderbouw

Welkom bij de kleuters

 

Spelen, ontdekken, verwonderen… zo leren kleuters de wereld om zich heen beter begrijpen.

Op kbs Wolderweide blijven we dicht bij de belevingswereld van de kinderen. We werken met thema’s en vragen hierbij inbreng van de kinderen. Wat wil je leren? Wat wil je doen/ gaan maken? Wat kun je meenemen? Op die manier geven we vorm aan ons onderwijs.

Tijdens de schooldag wordt er vooral veel gespeeld. Zo leren de kinderen op een fijne manier met elkaar om te gaan. Kinderen worden gestimuleerd om met elkaar te praten en mee te denken. Kinderen leren door spel in de hoeken en door te werken met ontwikkelingsmateriaal. Bouwen met blokken, geeft een kind ruimtelijk inzicht. Door te spelen in de huis/themahoek wordt veel geoefend met de taalvaardigheid.

Bij de kleuters wordt een start gemaakt met  de Engelse taal . Zo leren ze onder andere Engelse liedjes, de kleuren en de cijfers.

Kinderen leren vooral door te doen. Zij leren veel van elkaar en met elkaar.

 

 

Voor meer informatie over ons kleuteronderwijs, verwijzen we u door naar de Kleuterinfo.

Wat leren ze?

Leren is vragen stellen.
Kenmerken van het onderwijs en de school zijn:
creatief denken, zelfstandig werken, samenwerken, verantwoordelijkheid dragen,
structuur bieden, veiligheid en geborgenheid, ruimte voor nieuwsgierigheid
en het ontplooien van talenten.

Veel gestelde vragen

Een blik op de onderbouw

  • Samenwerken
  • creatief denken
  • Zelfstandig werken
  • Verantwoordelijkheid dragen
  • Situaties inschatten
  • Veiligheid
  • Ruimte voor ontplooiing

Kijk (of hoe kijken wij naar kinderen).