Nieuws

Opbrengst Fancy Fair

Afgelopen maandag hebt u in de Parro kunnen lezen dat er een fantastisch bedrag is opgehaald tijdens
de Fancy Fair, n.l. €102577,77.
Vanmiddag is er een cheque uitgereikt aan de Stichting Mensen in Nood.
Namens de organisatie en het team Wolderweide, ontzettend bedankt!

Leave a comment