Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) behartigt de belangen van kinderen/ouders en het personeel van Wolderweide.

Achtergrond MR

De medezeggenschapsraad (MR) behartigt de belangen van kinderen/ouders en het personeel van de Wolderweide. Ze praat en beslist mee over zaken die van belang zijn voor de kinderen en het personeel. De MR van Wolderweide  bestaat uit twee ouders en twee personeelsleden en vergadert zes keer per jaar.

De oudergeleding wordt via een verkiezing aangesteld. Op het moment dat er een vacature is in de oudergeleding van de MR, wordt door de MR een verkiezing uitgeschreven. Iedere ouder krijgt zo de kans zich verkiesbaar te stellen. Degene met de meeste stemmen wordt vervolgens lid van de MR met een zittingstermijn van in principe drie jaar. De personeelsgeleding worden vanuit het team gekozen. De MR werkt binnen de kaders van de wet op de medezeggenschapsraad en heeft bij veel bestuurlijke zaken instemmings- of adviesrecht. Over uiteenlopende onderwerpen wordt meegedacht en worden besluiten genomen.

Leden

In de MR hebben zowel leerkrachten als ouders zitting.
U kunt de MR-leden bereiken door te mailen naar: mr@wolderweide.nl

De oudergeleding bestaat uit:
Jeroen Leenstra, Rachid Bassit en Liane Metselaar.
De personeelsgeleding bestaat uit:
Roos Duiker, Menno Bruijn en Samantha Verhoef.

Notulen

Documenten

MR vergaderingen:

ma 25 september
ma 20 november
ma 15 januari
ma 11 maart
ma 22 april
ma 24 juni