Overblijf

Informatie

Wolderweide: Lunchkidz

Lunchkids verzorgt op de Wolderweide de tussenschoolse opvang / pleinwacht.
Wij zorgen voor een gemotiveerd team om de lunchpauze van uw kind tot een plezierig
moment op de dag te maken. Judith Huisman is de coördinator en zij regelt alles rondom het
overblijven op deze school.

Tarief
LUNCHKIDZ hanteert een tarief van €2,25 per kind, per overblijf moment.

Automatische incasso achteraf
De kosten voor de TSO wordt maandelijks automatisch geïncasseerd op basis van het
werkelijk aantal afgenomen overblijfmomenten. U betaalt dus nooit te veel en u hoeft geen
strippenkaarten te kopen.

Digitaal aan -en afmelden

LUNCHKIDZ werkt met een digitaal registratiesysteem. Dit heeft de volgende voordelen:
• De overblijfmedewerkers zijn minder tijd kwijt aan administratie en kunnen dus
meer tijd aan uw kind besteden.
• LUNCHKIDZ is altijd op de hoogte van eventuele bijzonderheden zoals medicatie en
allergieën.
• Betere controle op de aan -en afwezigheid van uw kind.
• U kunt vaste dagen ruim van te voren in één keer inplannen.
• U kunt uw kind op ieder willekeurig moment, tot 10:00 uur van de dag van het
overblijven, aan -of afmelden. Klikt u hierbij op de naam van het kind en het schuifje
zal verschuiven.
Wij zien graag alle ouders ingeschreven van deze school. Zodat ook bij bijv. calamiteiten wij
over de juiste gegevens van uw kind beschikken.
Mocht u zich willen inschrijven als nieuwe ouder, dan kunt u voor deze school inloggen met
de schoolcode.

Handleiding online reservering systeem:

Vragen
Wilt u uw kind inschrijven, of heeft u andere vragen? Dan kunt u ons altijd bellen of mailen.
Judith Huisman: 06 | 33376576
mailadres is wolderweide@lunchkidz.nl.

Hartelijke groet,
Manon ten Hove & Herna van Diest