Nieuws

De school gaat gedeeltelijk open.

Beste ouders en/of verzorgers, Voor de start van de meivakantie heeft u middels de Parro-app en/of het Wolderweetje informatie ontvangen op welke manier Wolderweide een vervolg zal geven aan ons onderwijs. Veranderingen hierbij zijn dat alle kinderen gedeeltelijk hele dagen naar school zullen gaan. De helft van de groep komt op maandag en donderdag en […]