Identiteit

Wolderweide is een katholieke basisschool in Harderwijk

Wolderweide is een school in beweging, steeds erop gericht haar onderwijs te verbeteren.
We vinden het belangrijk dat ieder kind de kans krijgt zijn of haar talenten te ontwikkelen. Dat alle kinderen zich kunnen en mogen verwonderen over alles wat om hen heen gebeurt.
Wij zijn van mening dat dit het beste tot zijn recht komt wanneer het kind met plezier naar school gaat. Een veilige leeromgeving en een positief onderwijsklimaat zijn daarin belangrijke voorwaarden om goede resultaten te behalen.

Samen werken we vanuit de eigenheid van ieder. Dit doen we op een respectvolle, positieve en creatieve wijze d.m.v. interactief, uitdagend en betekenisvol onderwijs!

K.B.S. Wolderweide
locatie_wolderweide

Schoolgids

Hieronder heeft u de mogelijkheid de schoolgids als pdf bestand te downloaden.