Nieuws

Vastenaktie start 19 febr.

Dit jaar komen we in actie voor de meest zwakke kinderen in Zambia. We gaan ons inzetten voor dagopvang Sunsuntila waar weeskinderen worden opgevangen en de Victor Braun School, voor gehandicapte kinderen. De scholen hebben grote behoefte aan leermiddelen zoals boeken en rekenmachines maar ook aan speelmaterialen. De Victor Braunschool heeft daarnaast ook speciale materialen nodig zoals […]