SKO

Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland-Veluwe

Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland-Veluwe (SKO)

De drie katholieke scholen in Harderwijk (Wolderweide, de Dominicus Savio en de Alfons Ariëns) maken deel uit van de Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland / Veluwe. De scholengroep wordt bestuurd door een College van Bestuur(CvB). Het CvB bestaat uit 2 leden: voorzitter van het CvB en lid van het CvB. Het CvB en de directies van de scholen kunnen beschikken over de expertise van een stafdienst. Het CvB houdt zich op hoofdlijnen bezig met het ontwikkelen, vaststellen en evalueren van het strategisch en operationeel beleid en de levensbeschouwelijke identiteit van de scholengroep. Het CvB heeft tevens tot taak om nieuwe onderwijskundige ontwikkelingen, projecten en andere activiteiten te initiëren en aan te sturen om hiermee de directeuren te ondersteunen bij het realiseren van pluriform en kwalitatief hoogstaand onderwijsaanbod. Het CvB legt vervolgens aan de raad van toezicht(RvT), het personeel, de ouders, de inspectie en de samenleving verantwoording af over de mate waarin de vastgestelde doelstellingen zijn gehaald en over de besteding van de middelen. In dit alles is het de taak van het College van Bestuur om de Raad van Toezicht en overige belangstellenden goed en volledig te informeren.

logo-SKO
Bezoekadres: Postadres: Secretariaat:
SKO SKO secretariaat@skofv.nl
Meentweg 14 postbus 608 tel. nr. : 0320-22 50 40
8200 AP Lelystad 8224 BP Lelystad website: www.skofv.nl

Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland-Veluwe (SKO)

De drie katholieke scholen in Harderwijk (Wolderweide, de Dominicus Savio en de Alfons Ariëns) maken deel uit van de Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland / Veluwe. De scholengroep wordt bestuurd door een College van Bestuur(CvB). Het CvB bestaat uit 2 leden: voorzitter van het CvB en lid van het CvB. Het CvB en de directies van de scholen kunnen beschikken over de expertise van een stafdienst. Het CvB houdt zich op hoofdlijnen bezig met het ontwikkelen, vaststellen en evalueren van het strategisch en operationeel beleid en de levensbeschouwelijke identiteit van de scholengroep. Het CvB heeft tevens tot taak om nieuwe onderwijskundige ontwikkelingen, projecten en andere activiteiten te initiëren en aan te sturen om hiermee de directeuren te ondersteunen bij het realiseren van pluriform en kwalitatief hoogstaand onderwijsaanbod. Het CvB legt vervolgens aan de raad van toezicht(RvT), het personeel, de ouders, de inspectie en de samenleving verantwoording af over de mate waarin de vastgestelde doelstellingen zijn gehaald en over de besteding van de middelen. In dit alles is het de taak van het College van Bestuur om de Raad van Toezicht en overige belangstellenden goed en volledig te informeren.

Documenten

SKO zoekt leerkrachten met durf en daadkracht.