Nieuws

Mini-atelier

We zijn gestart met het miniatelier voor de bovenbouw. Dit is een creamiddag waarin verschillende onderdelen binnen kunst en creativiteit per ronde worden aangeboden.

Leave a comment