Nieuws

De school gaat gedeeltelijk open.

Beste ouders en/of verzorgers,

Voor de start van de meivakantie heeft u middels de Parro-app en/of het Wolderweetje informatie ontvangen op welke manier Wolderweide een vervolg zal geven aan ons onderwijs. Veranderingen hierbij zijn dat alle kinderen gedeeltelijk hele dagen naar school zullen gaan. De helft van de groep komt op maandag en donderdag en de andere helft op dinsdag en vrijdag. Inmiddels is de verdeling bekend gemaakt. Op deze dagen zullen wij werken met een continurooster. Op woensdag zullen de kinderen niet naar school gaan.

Op maandag 11 mei gaat de school weer open. Wij willen u middels deze brief voorzien van praktische  informatie:

Protocol Opstart Basisonderwijs

Aan de hand van het Protocol Opstart Basisonderwijs hebben wij een beleid opgesteld dat wij gaan toepassen als de school opengaat op maandag 11 mei. Het is veel informatie waarvan het belangrijk is dat u ervan op de hoogte bent. Het is ook belangrijk dat ouders thuis de regels en afspraken die u hier vindt goed bespreken met hun kind(eren). Zo kan iedereen op kalme wijze voorbereid worden op het terug naar school gaan en is er meer ruimte voor plezier om weer terug naar school te gaan.

Thuis

Leerlingen kunnen naar school als er géén sprake is van symptomen. Zelfs bij milde symptomen, zoals een verkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest, koorts of benauwdheid, blijven ze thuis tot ze minstens 24 uur klachtenvrij zijn. Als een of meerdere gezinsleden ernstige klachten (koorts en/of benauwdheid) heeft (gehad), dan dienen alle gezinsleden binnen te blijven tot iedereen in huis 24 uur lang vrij is van milde klachten. Ziekmeldingen worden net als altijd telefonisch aan school doorgegeven, via Parro heeft niet de voorkeur.

Signaleert een leerkracht dat een ouder of leerling op school een van bovenstaande klachten heeft dan worden ouders verzocht het kind zo spoedig mogelijk op te halen om verdere verspreiding te voorkomen. Signaleren we dat er een broertje of zusje afwezig is wegens ziekte dan volgen we dezelfde stappen als hierboven.

Om de afstand tussen leerlingen en leerkrachten zo goed mogelijk te handhaven vragen we ouders om met name jonge kinderen kleding aan te doen die zonder hulp aan- en uitgetrokken kan worden (bijvoorbeeld schoenen met klittenband in plaats van veters als uw kind nog niet kan strikken), om eten en drinken mee te geven dat zelfstandig kan worden genuttigd (denk bijvoorbeeld aan pakjes drinken in plaats van lastige bekers) en het thuislaten van speelgoed en ander materiaal. Zolang de huidige maatregelen gelden zijn verjaardagstraktaties niet toegestaan op school. (Natuurlijk wordt een jarig kind wel zoals gebruikelijk in het zonnetje gezet, maar dus helaas geen traktaties of een ‘rondje door de school’.)

Voordat kinderen naar school gaan, worden de handen goed gewassen.

Op naar school!

Kinderen die zelfstandig (zonder ouderbegeleiding) naar school toe kunnen, moeten zelfstandig naar school toe. Dat kan lopend of op de fiets. Het is belangrijk dat we het verkeer rondom de school beperken, dat kan alleen met uw medewerking. Als kinderen met de auto gebracht moeten worden, dan moeten kinderen uitstappen op het parkeerterrein en wordt ouders verzocht weer te vertrekken. Conform de richtlijnen en adviezen is het ouders niet toegestaan om op het schoolplein te komen (en logischerwijs dus ook niet in de school te komen).

We vragen u om u te houden aan de volgende brengtijden:

 • 08:20 – 08:30uur – De groepen 5 tot en met 8
 • 08:30- 08:45uur – De groepen 1 tot en met 4

Op school gearriveerd

Ouders mogen het schoolplein en de school niet betreden. Mocht u de noodzaak voelen uw kind te begeleiden tot het hek, dan graag 1 ouder/verzorger per kind en we vragen ouders bij het brengen en halen de onderlinge afstand van 1,5 meter te respecteren, ook om groepjes ouders op de stoep te voorkomen. Het liefst zien we u allemaal weer op school, maar laten we met z’n allen een goed voorbeeld geven aan onze kinderen/leerlingen. Bij de kleuters is dus ook geen inloop.

De groepen maken gebruik van eigen ingangen tot het schoolplein en de school:

 • Groep 1/2A (Rupsen), 1/2B (Bijen) en groep 4 vooringang.
 • Groep 1/2C (Vlinders), 1/2D (Lieveheersbeestjes) en groepen 3 achteringang.
 • Groep 5 en 6 vooringang
 • Groep 7 en 8 achteringang

 

De kinderen van groep 5 t/m 8 willen we vragen zo veel mogelijk zelfstandig naar school te komen. Ook hier komen ouders niet op het plein en bewaren voldoende afstand. De leerkrachten zullen de kinderen opvangen op het plein.

Alle kinderen moeten gelijk naar het lokaal gaan. Er zijn leerkrachten op het schoolplein om dit te begeleiden. Alle deuren staan open zodat deurklinken zo min mogelijk aangeraakt hoeven te worden.

Afspraken afstand houden:

 • Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
 • Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden.
 • Tussen personeelsleden onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden.

 

 

Op school en in de klas:

Kinderen hangen hun jas op, houden hun schoenen aan en geven hun tas een plek. Bij binnenkomst in de klas worden de handen gewassen. Elk lokaal beschikt over handzeep, desinfecterende gel, papieren handdoekjes. Tafels in de klas staan uit elkaar (vergelijkbaar met de opstelling die we hebben als we een toets hebben). Ze moeten zo worden geplaatst dat er ruimte tussen leerlingen zit, maar vooral ruimte tussen leerlingen en de leerkracht (1,5 meter). Het lokaal wordt goed geventileerd en waar nodig tussendoor schoongemaakt.

We dragen er zorg voor dat de algemene (hygiëne)voorschriften van het RIVM zo veel mogelijk worden nageleefd. Dit doen we als school/lerarenteam, u als ouders/verzorgers, we leren het de kinderen aan en uiteraard in samenwerking met bijvoorbeeld het schoonmaakbedrijf, met wie nieuwe en specifieke afspraken zijn gemaakt. Onderwerpen die we hier in de ouderbrief niet verder uitwerken, maar die we als school wel naleven zijn bijvoorbeeld toiletgebruik, wandelverkeer in de school en gesplitste pauzetijden.

Sport- en spelmomenten:

 • We doen sporten en spellen waarbij het fysiek contact minimaal is.
 • Voor en na het spelmoment wast iedereen zijn handen volgens de richtlijn.
 • Leerlingen bewegen zoveel mogelijk buiten.
 • De gymlessen zullen op maandag buiten zijn (alleen bij droog weer). De kinderen hoeven zich niet om te kleden.
 • We maken geen gebruik van gemeentelijke gymzalen en busvervoer (mag ook niet). Onze kleuters kunnen wel een spel doen in de speelzaal van school bij slecht weer

Naar huis:

Aan het einde van de schooldag gaan kinderen weer naar huis. Kinderen wassen hun handen voor vertrek naar huis en wassen bij thuiskomst hun handen.

De kinderen (met name uit de groepen 1 t/m 4) kunnen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag  opgehaald worden om 14:30 uur. De kinderen gaan met de leraren naar buiten alwaar ze gewezen worden op hun ouder/verzorger. Ook hier geldt dat ouders niet op het schoolplein mogen komen en altijd de afstand van 1,5 meter tegenover andere volwassenen moeten respecteren. Kinderen die met hun oudere broer of zus mee naar huis lopen, worden door de leraar meegegeven aan hun broer of zus of in sommige gevallen aan de medewerker van de kinderopvang.

Ouders die wachten, wachten altijd op gepaste afstand, bij voorkeur in of nabij de auto. Net als bij het brengen geldt ook hier dat we rekenen op uw medewerking. We hebben het contact met u in de afgelopen weken gemist en we zien normaal gesproken niets liever dan veel ouders rondom de school, echter vragen we in deze tijden om voor het brengen en ophalen niet meer tijd te nemen dan strikt noodzakelijk. Geen groepjes ouders rondom de school en geen ouders op het schoolplein of in de school.

Noodopvang

Noodopvang is alleen voor kinderen met een ouder of ouders in een cruciale beroepsgroep. In eerste instantie gaan we ervan uit dat deze ouders hun best doen om zelf te zorgen voor noodopvang op de dagen dat kinderen niet naar school gaan. In de afgelopen weken hebben we geconcludeerd dat het grote merendeel van de ouders dit gelukt is. Na 11 mei veranderen de regels rondom noodopvang vrijwel niet. Tijdens schooltijden organiseert Wolderweide noodopvang voor kinderen van ouders in een cruciale beroepsgroep die zelf niet opvang kunnen regelen. Dit gebeurt alleen mits aangevraagd en overlegd met de schooldirectie, niet met de groepsleerkrachten.

BSO

Binnen Harderwijk is er een afspraak gemaakt tussen de scholen en de Buitenschoolse Opvang (BSO). Alle kinderen die normaal gesproken vanaf 15.15 uur naar de BSO gaan, zullen tot 15.00 uur door de school worden opgevangen. Vanaf dat moment gaan de kinderen naar de BSO. Dit geldt ook voor scholen die een continurooster hanteren (zoals Wolderweide) en de kinderen dus om 14.30 uur uit zijn. Dan worden de kinderen tot 15.00 uur opgevangen.

Contact

Wanneer u als ouder (of uw kind) contact wil met de leerkracht(en), kunt u een online afspraak maken met de leerkracht van uw zoon of dochter. De leerkrachten zullen op vaste momenten beschikbaar zijn en een afspraak met u inplannen.  Wij kunnen ons namelijk goed voorstellen dat u vragen, op- of aanmerkingen heeft en dit graag kenbaar wilt maken.  Mocht u vragen, op- en/of aanmerkingen hebben over algemene zaken, kunt u terecht bij de directie van de school.

Tot slot:

In deze brief staat veel informatie. We hebben beloofd u goed op de hoogte te houden. We begrijpen het als u wellicht nog steeds met vragen en/of opmerkingen zit. Na de opening van de school gaan we door met ervoor te zorgen dat u goed geïnformeerd blijft. Uiteraard kunt u altijd uw vragen en/of opmerkingen kwijt aan school, via de groepsleerkrachten of schooldirectie. We zullen ons best doen u van antwoorden te voorzien.

Veel zal na 11 mei in de praktijk duidelijk worden, we zullen moeten gaan ervaren hoe het gaat. Er zal zowel blijdschap als bezorgdheid zijn en als maatregelen halverwege plotseling veranderd worden, zullen we daar ons beleid op aan gaan passen.

Met vriendelijke groet,

Maarten Hoekman.

Leave a comment