Nieuws

Vastenaktie start 19 febr.

Dit jaar komen we in actie voor de meest zwakke kinderen in Zambia. We gaan ons inzetten voor dagopvang Sunsuntila waar weeskinderen worden opgevangen en de Victor Braun School, voor gehandicapte kinderen. De scholen hebben grote behoefte aan leermiddelen zoals boeken en rekenmachines maar ook aan speelmaterialen. De Victor Braunschool heeft daarnaast ook speciale materialen nodig zoals een hometrainer en looprekken voor de lichamelijk gehandicapte kinderen.  

In de scholenfilm is een dag uit het leven te zien van Emeldah. Zij woont in de sloppenwijk Zambia Compound in het uiterste noorden van Zambia. Ze neemt ons mee naar haar huis, haar school èn naar het weeshuis Sunsuntila waar ze dagelijks een maaltijd krijgt en eventueel hulp bij haar schoolwerk. 

Leave a comment